Læretid i Barcelona

Hvert år gir Internasjonalt Servicekontor i Oppland og Hedmark Fylke ca 70 lærlinger mulighet til å ta tre måneder av læretida i et land i Europa. Målet er å stimulere til økt internasjonalt samarbeid for lærlinger og lærebedrifter i regionen.

Dette er et samarbeid med Erasmus+. Du kan lese mer om Internasjonalt Servicekontor på deres nettsider www.reisut.no.

I tillegg har veiledere i lærebedrifter og opplæringskontor mulighet til å dra ut å besøke lærlingene i det enkelte land.

Lærlingsenteret Innlandet har hatt og har mange lærlinger som benytter seg av muligh    eten til å reise ut. Tidligere i høst dro Amund Øyhus Mathisen, som er lærling i salgsfaget hos G-Sport på CC Gjøvik, til Barcelona for å lære mer om salg, spansk kultur og språk.

Vi var så heldige at vi fikk dra til Barcelona å besøke Amund på arbeidsplassen hans. Han jobber hos AlcamBarcelona. Denne bedriften driver med kort- og langtidsutleie av over 100 leiligheter i og rundt Barcelona. Vi fikk en omvisning i lokalene av Amund som fortalte om hvilke arbeidsoppgaver han har. Mye går ut på å møte kundene som har bestilt leie av leiligheter for å skrive kontrakter og levere ut nøkler. I tillegg påser han at alle leiligheter er i tipp topp stand slik at kundene blir fornøyde. Han tar seg også av oppgjør og depositum i forbindelse med leieforholdene. En mindre morsom sak er misfornøyde kunder, men som Amund sier: dette er også en del av jobben.

Et av Amund sine fokus da han dro til Barcelona, var å lære seg spansk. I starten av oppholdet går lærlingene tre uker på språkkurs. Amund og en av de andre lærlingene bestemte seg fort for at de ønsket å fortsette språkopplæringen og går videre på språkkurs etter eget initiativ. Resultatet er bemerkelsesverdig allerede. Han snakker spansk med sine kolleger og andre han møter i Barcelona. Det er imponerende etter så kort tid!

Etter omvisning i bedriften og samtale med lokal veileder, gikk vi ut og spiste lunsj på en lokal cafê i nærheten av der Amund jobber. Der fikk vi snakket om mangt og mye om det å bo i et annet land, borte fra familien.

     

Amund bor i et kollektiv sammen med 6 andre lærlinger fra Oppland og Hedmark. Vi møtte alle sammen til middag siste kvelden og det var en flott gjeng med ungdom. Amund forteller at de har fordelt matlagningen i kollektivet seg imellom slik at to og to lager mat hver uke. Så deler de på utgiftene når uka er over.

Alle som bor i kollektivet har forskjellig arbeidstid. Derfor blir det ikke til at de finner på så mye på kveldene i uka. Det hender de tar seg en tur ut i helgene. Amund mener det er mye lærling i både det å bo i et annet land, snakke et annet språk og å dele leilighet med 6 andre ungdommer.

Med på turen var sju veiledere fra forskjellige bedrifter i tillegg til tre fra Internasjonalt Servicekontor. Vi hadde strålende shortsvær alle tre dager i Barcelona. Det ble også litt tid til å se seg om.

Vi ønsker Amund og de andre lærlingene lykke til med resten av tiden i Barcelona og velkommen hjem 14.desember.