Anleggsgartnerfaget

Aktuelle arbeidssteder

Som anleggsgartner kan du få jobb både i offentlig sektor og i private foretak.

Sentrale arbeidsoppgaver

Som anleggsgartner bygger du uterom. Daglig arbeid omfatter utvikling, etablering og vedlikehold av flere typer anlegg. Anleggsgartneren jobber blant annet med tilrettelegging for lek, idrett og fritid for alle brukergrupper. Fagarbeideren skal kunne lede og gjennomføre den praktiske delen av driften i anlegg.

Sentrale arbeidsoppgaver er bl.a:

  • Drift av grøntanlegg i alle årstider
  • Terrengutforming i uteanlegg
  • Valg av slitedekker, f.eks. asfalt, betong og grusplasser
  • Vedlikehold av alle typer vegetasjonselementer i ulike bruksområder
  • Vedlikehold av alle typer installasjoner ment for utebruk, f.eks. lekeapparater, benker, skulpturer og gjerder
  • Tilrettelegging for aktiv bruk og bevaring av natur, kultur og friluftsarealer

Les mer om anleggsgartnerfaget

Finn lærebedrift