Anleggsgartnerfaget

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Som anleggsgartner jobber du med nyanlegg, drift og vedlikehold av alle typer uteanlegg. Ofte jobber du også sammen med en landskapsarkitekt, landskapsingeniør, anleggsgartnertekniker og -mester.

Du benytter deg mye av naturmaterialer som jord, planter, stein og tre.

Vanlige arbeidsoppgaver for anleggsgartneren:

  • opparbeide og vedlikeholde hageanlegg, parker, torg, kirkegårder og idrettsanlegg
  • bygge og vedlikeholde mindre veier og plasser, trapper, murer, gjerder o.l.
  • utføre natursteinsarbeider i brostein, skifer, granitt o.l. og vedlikeholde dette
  • utføre og vedlikeholde plante- og vegetasjonsarbeider

Les mer om anleggsgarnerfaget 

Søk læreplass