Våre ansatte

Sentralbord: Tlf: 61 14 67 20

Marianne Stepperud Antonsen

Daglig leder

Administrasjon
Oppfølging lærlinger og bedrifter

Mob: 909 92735
Marianne@larlinginnlandet.no

Elin Simenstad

Fagkonsulent/Veileder
Bygg- og anleggsfag

Mob: 917 18989
Elin@larlinginnlandet.no

Irene Morch

Fagkonsulent tverrfaglig 

Oppfølging lærlinger og bedrifter i barne- og ungdomsarbeiderfaget, restaurant- og matfagene, kontor- og administrasjon, reiseliv og industrifag.

Mob: 970 61702
Irene@larlinginnlandet.no

Knut Arne Tørud

Fagkonsulent

Oppfølging lærlinger og bedrifter  salgsfaget og IT drift/IT utvikling. Kurs.

Mob: 415 02039
Knut@larlinginnlandet.no

Simen Taraldstad

Fagkonsulent elektro
Oppfølging lærlinger og bedrifter i elektrofagene. Undervisning.
Prøvestasjoner Fagernes og Lillehammer.

Mob: 918 55150
Simen@larlinginnlandet.no

Anders Laache Ingvaldsen

Fagkonsulent elektro
Oppfølging lærlinger og bedrifter i elektrikerfaget. Undervisning.
Prøvestasjoner Gjøvik.

Mob: 970 22314
Anders@larlinginnlandet.no