Produksjonsteknikkerfaget, TAF

Dette er en utdanning som i løpet av 4 år fører fram til både fagbrev og studiekompetanse med full fordypning innen fysikk og matematikk. Den yrkesfaglige opplæringen blir gitt innen elektromekaniske fag og mekaniske fag. De to første årene går alle elever tre dager på skole og to dager i bedrift. De to siste åra er alle lærlinger med lærekontrakt i en aktuell lærebedrift. Tredje året er fordelingen mellom skole og bedrift som i de to første, mens de er i bedrift tre dager i uka det siste året. Opplæringstilbudet er krevende, og det kreves stor egeninnsats. Elevene vil i … Les mer

Produksjonsteknikk

Aktuelle arbeidssteder Aktuelle arbeidssteder er små og mellomstore industribedrifter. Sentrale arbeidsoppgaver er styring, herunder kontroll og justering av produksjonen utføring, i form av tilrettelegging, start og stopp omlegging, reparasjon og vedlikehold feilsøking og feilretting i maskinutrustning og styringssystemer Les mer om produksjonteknikkfaget Finn lærebedrift

Platearbeiderfaget

Aktuelle arbeidssteder Arbeidsplasser for en platearbeider finnes blant annet innen kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsindustri og treforedling. Sentrale arbeidsområder er detaljforming av tykke og tynne plater, rør og profiler sammensetting av delene til større komponenter og konstruksjoner håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding bruk av alle typer platebearbeidingsmaskiner utføring av arbeidsprosesser etter angitt metode vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr Les mer om platearbeiderfaget Finn lærebedrift

CNC-maskinering

Aktuelle arbeidssteder En CNC-operatør arbeider innenfor en rekke virksomheter som mekanisk industri, kjemisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling. Arbeidsplasser finnes i store og små bedrifter som er høyt spesialiserte for framstilling av nye produkter for mekanisk industri, og i verksteder for vedlikehold av utstyr i annen industri. Sentrale arbeidsoppgaver er mottak av materialer bearbeiding og produksjon av detaljer av ulike materialer ved hjelp av manuelle og styrte verktøymaskiner valg av skjæreverktøy og skjæredata bruk av digitale hjelpemidler til å utvikle og redigere programmer for styrte verktøymaskiner samt informasjons- og administrasjonssystemer vedlikehold av maskiner og tilhørende utstyr Les mer om CNC-faget … Les mer

Ventilasjon og blikkenslager

Aktuelle arbeidssteder Som blikkenslager kan du få jobb i små eller mellomstore bedrifter som utfører arbeid på offentlige og private bygg, anlegg og boliger. Arbeidet kan foregå på verksteder og byggeplasser. Sentrale arbeidsoppgaver Blikkenslageren arbeider hovedsakelig med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike typer metaller. Sentrale arbeidsområder er montering av ventilasjonsanlegg og produksjon av tilpasningskomponenter isolering, brannsikring og mantling produksjon og montasje av beslag og detaljer til tak og fasader oppbygging og kledning/tekking av tak og fasader servicearbeid på ventilasjonsanlegg samt fasader og tak utsmykking, kunsthåndverk og interiør Les mer om ventilasjon og blikkenslagerfaget Finn lærebedrift

Tømrerfaget

Aktuelle arbeidssteder Som tømrer kan du få jobb i tømrer-, entreprenør- eller byggefirmaer. Sentrale arbeidsoppgaver Tømrerfaget omfatter bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner. konstruksjons- og innredningsarbeid i bygninger i tre, mur, stål eller betong produksjon og montering av elementer, moduler og innredninger lafting rehabilitering og vedlikehold av bygninger tegnings- og konstruksjonsforståelse arbeidsplanlegging og drift av byggeplasser Les mer om tømrerfaget Finn lærebedrift

Tak- og membrantekkerfaget

Aktuelle arbeidssteder Som taktekker kan du få jobb i privat byggevirksomhet eller i entreprenørbedrifter. Sentrale arbeidsoppgaver Tak- og membrantekkerfaget omfatter tekking av nybygg, rehabilitering, omtekking, service og reparasjoner av tak. Arbeidet foregår på boligblokker, småhus, ulike typer industribygg, idrettshaller, terrasser, jorddekkede konstruksjoner, tunneler og våtromsmembraner. Sentrale arbeidsområder er vurdering av underlaget diffusjonstetting isolering, med og uten falloppbygging mekanisk forankring av tekkinger tekking av flate tak, skråtak og buetak Les mer om tak- og membrantekkerfaget Finn lærebedrift

Rørleggerfaget

Aktuelle arbeidssteder Som rørlegger kan du få jobb i små eller store rørleggerbedrifter som utfører arbeid for boligbygg, institusjonsbygg, forretningsbygg, på bygge- og anleggsplasser samt på skips-, industri- og offshoreanlegg. Sentrale arbeidsoppgaver Rørleggerfaget omfatter installasjon, modernisering, service og reparasjon av sanitæranlegg og andre anlegg. Sentrale arbeidsområder er installasjon av vann- og avløpsledninger i grunnen montering av ledningsnett, utstyr og armatur i sanitæranlegg installere ledningsnett, utstyr og armatur i vannbårne varmeanlegg montere utstyr og armatur i varmeanlegg montere andre anlegg som f.eks. gassanlegg, sprinkleranlegg, trykkluftanlegg og isvannsanlegg utføre servicearbeid Les mer om rørleggerfaget Finn lærebedrift

Murerfaget

Aktuelle arbeidssteder Som murer kan du få jobb i murermesterbedrifter, entreprenørbedrifter, kommuner, fylkeskommuner, staten eller eiendomsforvaltningsbedrifter. Sentrale arbeidsoppgaver Murerfaget omfatter muring av nytt murverk, samt rehabilitering og restaurering av gammelt murverk. Sentrale arbeidsområder er teglsteinsmuring og blokkmuring flislegging, våtromsarbeider, smøremembraner skifer- og natursteinmuring puss og overflatebehandling muring og montering av peis og andre ildsteder muring og montering av piper og pipeelementer Les mer om murerfaget Finn lærebedrift

Malerfaget

Aktuelle arbeidssteder Arbeidsplasser finnes i små og mellomstore malerbedrifter. En del bedrifter legger hovedvekten på mer spesialiserte deler av faget, som for eksempel dekorasjonsarbeider og gulvarbeider. Sentrale arbeidsoppgaver Fordypningsområder er malerarbeid eller gulvarbeid. Sentrale arbeidsområder er beskyttelse, vedlikehold, fargesetting, dekorering og restaurering av innvendige og utvendige overflater bruk av ulike typer malematerialer, avretningsmasser, gulvbelegg og veggbekledninger påføring av maling-, lakk- og beissystemer oppsetting av systemer for veggbekledning legging av beleggsystemer for gulv montasje av profiler og listverk for gulv i tørre rom Les mer om malerfaget Finn lærebedrift