Glassfaget

Aktuelle arbeidssteder Som glassfagarbeider kan du få jobb i mange ulike typer bedrifter innen håndverk og industri som tradisjonelle glassmesterbedrifter, rammeverksteder, isolerglassprodusenter, produsenter av sikkerhetsglass og frontruter, produsenter av vindus- og fasadepartier av metall eller kunststoff og spesialbedrifter for montering av ruter i transportmidler. Sentrale arbeidsområder er bearbeiding av glass, aluminium, stål og andre materialer montering av glass i vindus- og fasadekonstruksjoner i forskjellige materialer montering av vinduer og dører reparasjon og montering av glass i transportmidler montering av utvendig solskjerming, låsesystemer og dørautomatikk innramming og servicearbeid Les mer om glassfaget Finn lærebedrift

Betongfagarbeider

Aktuelle arbeidssteder Som betongfagarbeider kan du få jobb i entreprenørbedrifter, kommunale etater, Statens vegvesen, hos eiendomsforvaltere, Statkraft eller murer- og tømrermestere. Sentrale arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver omfatter produksjon av plasstøpte og prefabrikkerte betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet. Sentrale arbeidsområder er fundamentering forskaling og armering utstøping av betong, produksjon og montering av betongelementer, betongrehabilitering branntetting og fuging tegning- og konstruksjonsforståelse rigging og drift av byggeplass Les mer om betongfaget Finn lærebedrift

Telekommunikasjonsmontørfaget

Aktuelle arbeidssteder Som produksjonselektroniker kan du få jobb i elektronikkindustrien, der du skal kunne betjene både manuelt og automatisk produksjonsutstyr. Sentrale arbeidsoppgaver er En produksjonselektronikers arbeidsoppgaver består blant annet av montering av elektroniske komponenter til større enheter ved produksjon av elektronisk og kommunikasjonsteknisk utstyr behandling og programmering av elektroniske kretser og lodding av små detaljer bruk av maskiner for elektronikkproduksjon bruk av test- og måleutstyr Mer om telekommunikasjonsfaget Finn lærebedrift

Produksjonselektronikerfaget

Aktuelle arbeidssteder Som produksjonselektroniker kan du få jobb i elektronikkindustrien, der du skal kunne betjene både manuelt og automatisk produksjonsutstyr. Sentrale arbeidsoppgaver er En produksjonselektronikers arbeidsoppgaver består blant annet av montering av elektroniske komponenter til større enheter ved produksjon av elektronisk og kommunikasjonsteknisk utstyr behandling og programmering av elektroniske kretser og lodding av små detaljer bruk av maskiner for elektronikkproduksjon bruk av test- og måleutstyr Les mer om produksjonselektronikerfaget  Finn lærebedrift

Dataelektroniker

Aktuelle arbeidssteder En dataelektroniker kan få arbeid i mange typer små og store bedrifter i de fleste deler av nærings- og arbeidslivet. Sentrale arbeidsoppgaver er installasjon, drift og vedlikehold av ulike elektroniske systemer og datasystemer bruk og behandling av utstyr, programvare, informasjon og data opprettelse av kommunikasjon mellom ulike typer utstyr og systemer arbeid med sikkerhet, feilsøking og kommunikasjonsproblematikk rådgivning ovenfor kunde i valg av og bruk av utstyr og systemer og tilpasse utstyret/systemene ti kundens behov å utarbeide kundetilpasset dokumentasjon og å gi opplæring Mer om dataelektronikerfaget Finn lærebedrift

Automatiker

Aktuelle arbeidssteder Som automatiker kan du få jobb i prosessindustri, mekanisk industri og i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosessystemer og maskiner. Sentrale arbeidsoppgaver er En automatiker jobber med montasje, drift og vedlikehold av automatiserte systemer. Det kan for eksempel være dører som åpnes og lukkes automatisk, alarmsystemer eller termostatsstyrte varmeovner. Automatikeren skal kunne utføre installering, reparasjon, vedlikehold og feilsøking i industrielle og andre automatiserte lavspenningsanlegg kalibrere måleutstyr og signalomformere, og sette opp nødvendig kalibreringsbevis reparere, skifte ut, justere og kontrollere alt materiell som inngår i automatiserte anlegg, deriblant maskinell bearbeiding og sammenføyning montere og bygge om i … Les mer

Kulde– og varmepumpemontørfaget

  Aktuelle arbeidssteder Som fagarbeider på dette området kan du få arbeid i bedrifter som driver med kuldemontering og vedlikehold av kuldetekniske installasjoner. Sentrale arbeidsoppgaver er Arbeidsoppgavene for en kulde- og varmepumpemontør er montering, oppstart og innregulering, ettersyn og vedlikehold av kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg med tilhørende røropplegg, elektriske og automatiserte styringssystemer. Arbeidet foregår bl.a. på disse områdene: Næringsmiddelindustrien – kjøl og frys i matvareproduksjon, oppbevaring og lagring Kommersielle kjøle- og frysedisker og klimaanlegg i butikker og kjøpesentre Maritime kjøle- og fryseanlegg, herunder cruiseskip med klimaanlegg Kjøle- og fryserom for institusjonshelsetjenesten, hotellnæringen og catering Mobile kjøleanlegg (for bil, tog, skip … Les mer

Elektrikerfaget

Aktuelle arbeidssteder En elektriker er vanligvis ansatt hos en elektroinstallatør eller i en industribedrift. Sentrale arbeidsoppgaver Elektrikerutdanningen gir faglige og formelle kvalifikasjoner til å arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner som brukes til distribusjon og forbruk av elektrisk energi blant annet på disse områdene: boliger og andre bygninger steder med kommersiell virksomhet, som kontor-, butikk-, håndverks- og servicevirksomhet offentlig virksomhet industri, landbruk, skip olje- og gassinstallasjoner alarm- og sikkerhetsanlegg Mer om elektrikerfaget Finn lærebedrift

Ta deler av læretiden i utlandet

Internasjonalt Servicekontor gir lærlinger fra Hedmark og Oppland muligheten til å ta tre måneder av læretida i et land i Europa.