Elektroreparatør

Aktuelle arbeidssteder Arbeidsfeltet er innenfor både den private og den offentlige sektoren. Elektroreparatøren kan være ansatt ved en fabrikk, et leverandørfirma, et reparasjonsverksted, en autorisert elektroinstallatør eller være selvstendig næringsdrivende. Arbeidet utføres på verkstedet eller ute hos kunden der arbeidssteder kan være forretningsbygg, institusjoner, industribedrifter, landbruk, skip og boreplattformer. Sentrale arbeidsoppgaver En elektroreparatør utfører bl.a. til- og frakobling på en- og trefase effektuttak feilsøking, funksjonstesting og reparasjoner av elektriske maskiner, apparater, motorer og transformatorer med ulike energisystemer samt elektrisk drevne apparater basert på indusksjons- og mikrobølgeprinsippet installasjon, igangsetting og reparasjon av ulike gassdrevne varme- og kuldeapparater Les mer om elektroreparatørfaget … Les mer

Tavlemontørfaget

Aktuelle arbeidssteder Som tavlemontør kan du få jobb i bedrifter som monterer, kobler og kontrollerer elektriske tavler. Elektriske tavler brukes i ulike bygninger, innen industri, offshore og maritime installasjoner. Sentrale arbeidsområder er Planlegging og gjennomføring av arbeidet ut fra aktuell dokumentasjon, direktiver, forskrifter og normer Bygging av elektriske tavler for distribusjon, styring og omforming av elektrisk energi og signaler Montering og kobling av mekaniske og elektriske komponenter og enheter i henhold til aktuell dokumentasjon Kontroll, feilsøking og feilretting i tavleanlegg Mer om tavlemontørfaget Finn lærebedrift

Industrimekaniker

Aktuelle arbeidssteder Industrimekanikere er ofte ansatt i private virksomheter, og jobber innenfor kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, matvareproduksjon, skipsbygging og treforedling. Sentrale arbeidsoppgaver er montering og vedlikehold av maskiner rør- og platearbeid feilsøking på maskiner og prosessutstyr bruk av maskindrevet verktøy Les mer om industrimekanikerfaget Finn lærebedrift