Anleggsgartnerfaget

Aktuelle arbeidssteder Som anleggsgartner kan du få jobb både i offentlig sektor og i private foretak. Sentrale arbeidsoppgaver Som anleggsgartner bygger du uterom. Daglig arbeid omfatter utvikling, etablering og vedlikehold av flere typer anlegg. Anleggsgartneren jobber blant annet med tilrettelegging for lek, idrett og fritid for alle brukergrupper. Fagarbeideren skal kunne lede og gjennomføre den praktiske delen av driften i anlegg. Sentrale arbeidsoppgaver er bl.a: Drift av grøntanlegg i alle årstider Terrengutforming i uteanlegg Valg av slitedekker, f.eks. asfalt, betong og grusplasser Vedlikehold av alle typer vegetasjonselementer i ulike bruksområder Vedlikehold av alle typer installasjoner ment for utebruk, f.eks. lekeapparater, … Les mer

Transport- og logistikkfaget

Yrkessjåfør (fagbrev) Aktuelle arbeidssteder Arbeidsplasser for en yrkessjåfør finnes i transportbransjen og omfatter alt fra forskjellige typer godstransport til persontransport. Sentrale arbeidsoppgaver transport av personer og varer håndtering og sikring av last og personer lasting og lossing service og kundebehandling ruteplanlegging planlegging og gjennomføring av oppdrag håndtering av transportdokumenter og dokumenter for grensepassering vedlikehold og klargjøring av utstyr Les mer om transportfaget Logistikkoperatør (fagbrev) Aktuelle arbeidssteder En logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet. Sentrale arbeidsoppgaver service, informasjon, veiledning, kundebehandling, kommunikasjon og etikk ordrebehandling, lagerhold og … Les mer

Anleggsgartnerfaget

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder. Som anleggsgartner jobber du med nyanlegg, drift og vedlikehold av alle typer uteanlegg. Ofte jobber du også sammen med en landskapsarkitekt, landskapsingeniør, anleggsgartnertekniker og -mester. Du benytter deg mye av naturmaterialer som jord, planter, stein og tre. Vanlige arbeidsoppgaver for anleggsgartneren: opparbeide og vedlikeholde hageanlegg, parker, torg, kirkegårder og idrettsanlegg bygge og vedlikeholde mindre veier og plasser, trapper, murer, gjerder o.l. utføre natursteinsarbeider i brostein, skifer, granitt o.l. og vedlikeholde dette utføre og vedlikeholde plante- og vegetasjonsarbeider Les mer om anleggsgarnerfaget  Søk læreplass

Resepsjonsfaget

Aktuelle arbeidssteder En resepsjonist kan ha sin arbeidsplass innen en rekke private og offentlige virksomheter som for eksempel hoteller og andre overnattingsbedrifter, flyselskaper, fergerederi og passasjerskip. Sentrale arbeidsoppgaver kundeservice gjestebehandling og bevertning ivareta gjestens behov og krav til sikkerhet markedsføring og salgsarbeid produktutvikling i møte med kunden bruk av ulike salgs- og bookingsystemer og teknologiske hjelpemidler Les mer om resepsjonistfaget   Finn lærebedrift

Elektroreparatør

Aktuelle arbeidssteder Arbeidsfeltet er innenfor både den private og den offentlige sektoren. Elektroreparatøren kan være ansatt ved en fabrikk, et leverandørfirma, et reparasjonsverksted, en autorisert elektroinstallatør eller være selvstendig næringsdrivende. Arbeidet utføres på verkstedet eller ute hos kunden der arbeidssteder kan være forretningsbygg, institusjoner, industribedrifter, landbruk, skip og boreplattformer. Sentrale arbeidsoppgaver En elektroreparatør utfører bl.a. til- og frakobling på en- og trefase effektuttak feilsøking, funksjonstesting og reparasjoner av elektriske maskiner, apparater, motorer og transformatorer med ulike energisystemer samt elektrisk drevne apparater basert på indusksjons- og mikrobølgeprinsippet installasjon, igangsetting og reparasjon av ulike gassdrevne varme- og kuldeapparater Les mer om elektroreparatørfaget … Les mer

Tavlemontørfaget

Aktuelle arbeidssteder Som tavlemontør kan du få jobb i bedrifter som monterer, kobler og kontrollerer elektriske tavler. Elektriske tavler brukes i ulike bygninger, innen industri, offshore og maritime installasjoner. Sentrale arbeidsområder er Planlegging og gjennomføring av arbeidet ut fra aktuell dokumentasjon, direktiver, forskrifter og normer Bygging av elektriske tavler for distribusjon, styring og omforming av elektrisk energi og signaler Montering og kobling av mekaniske og elektriske komponenter og enheter i henhold til aktuell dokumentasjon Kontroll, feilsøking og feilretting i tavleanlegg Mer om tavlemontørfaget Finn lærebedrift

Industrimekaniker

Aktuelle arbeidssteder Industrimekanikere er ofte ansatt i private virksomheter, og jobber innenfor kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, matvareproduksjon, skipsbygging og treforedling. Sentrale arbeidsoppgaver er montering og vedlikehold av maskiner rør- og platearbeid feilsøking på maskiner og prosessutstyr bruk av maskindrevet verktøy Les mer om industrimekanikerfaget Finn lærebedrift