Helse- og oppvekstfag

Innen helse- og oppvekstfag, følger vi opp barne- og ungdomsarbeiderfaget

Aktuelle arbeidssteder
Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater.

Sentrale arbeidsoppgaver
Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år.

Sentrale arbeidsområder er:

  • planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge
  • tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon
  • anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid
  • kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status
  • samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
  • grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell

Les mer om Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Finn lærebedrift