Bestått fagprøve i elektrikerfaget

Lærlingsenteret Innlandet følger pr dags dato opp 111 lærlinger i elektrikerfaget. Denne uka har vi gleden av å gratulere Markus Oliver Bratsveen og Gjermund Sæthre med bestått fagprøve.

Simen og Vegard i Lærlingsenteret Innlandet følger opp lærlinger fra blant annet Valdres, Lillehammer, Gjøvik, Toten og Land i elektrikerfaget. Fagprøve gjennomføres på våre prøvestasjoner på enten Gjøvik, Lillehammer eller Fagernes.

Etter 2,5 år ble Markus og Gjermund klare for å avlegge fagprøve. De har vært lærlinger i hhv Eltera og Minel Land Elektriske AS.

Fagprøva går over 9 dager. Den første dagen deles teoretisk oppgave ut og lærlingene har gjennomgang av denne med prøvenemda.

    

Teori leveres etter 2 dager og deretter starter den praktiske delen av prøva som foregår i 5 dager.

    

De to siste dagene går med til nøye gjennomgang med prøvenemda av den praktiske oppgaven samt riving av anlegget. Praktisk prøve avsluttes med bestått, bestått meget godt eller ikke bestått fagprøve. Vi gratulerer Markus og Gjermund med super innsats og ønsker lykke til som faglærte i arbeidslivet eller med videre utdanning.