Sitat 3 lærebedrifter

I Valdres Installasjon ser vi det som en viktig samfunnsoppgave å tilby spennende og utviklende arbeidsplasser for ungdom i nærmiljøet vårt. I tillegg til at dette er bra for lærlingene, er det bra for oss fordi vi får ansatte som kjenner kulturen vår fra bunnen av. Øyvind Holden, daglig leder

Les mer

Sitat 2 lærebedrifter

Ved å være lærebedrift og ta inn lærlinger styrker man fremtiden, tilfører ny kompetanse og man sikrer rekruttering og opplæring av kvalifisert arbeidskraft. Å være lærebedrift viser at man tar samfunnsansvar, samtidig som det bidrar til utvikling av fagene i vår bransje. Medlemsbedriften spiller en nøkkelrolle i opplæringen, og gjennom et tett samarbeid med opplæringskontoret…

Les mer

Sitat 1 lærebedrift

Vi har valgt å være med i Lærlingsenteret Innlandet, de er profesjonelle og strukturerte, og med en veldig kollegial dialogsform med god kjennskap og forståelse ovenfor våre ønsker og behov. Vi har hatt samarbeid med å følge opp lærlinger innen salgs- og serviceyrket i en årrekke, og er meget fornøyd med den tette oppfølgingen av…

Les mer