Restaurant- og matfag

Du lærer om kosthold, næringsmidler og ernæring tilberedning og servering av mat behandling av råvarer, mat og drikke om mattradisjoner om helsefremmende livsstil og hygiene Arbeidssteder hotell- eller restaurantnæringen sykehus og helseinstitusjoner næringsmiddelindustrien bakerier, konditorier eller slakterier forretninger som selger ferskvarer Lær mer om restaurant- og matfag Finn lærebedrift

Varlingsrutiner

Hva er varsling?

Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold ved lærebedriften eller opplæringskontoret. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med lover, forskrifter eller skriftlige etiske retnings­linjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Les merVarlingsrutiner

Personvernerklæring

Nettstatistikk Lærlingsenteret Innlandet samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på www.larlinginnlandet.no med Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i … Les mer

Anleggsgartnerfaget

Aktuelle arbeidssteder Som anleggsgartner kan du få jobb både i offentlig sektor og i private foretak. Sentrale arbeidsoppgaver Som anleggsgartner bygger du uterom. Daglig arbeid omfatter utvikling, etablering og vedlikehold av flere typer anlegg. Anleggsgartneren jobber blant annet med tilrettelegging for lek, idrett og fritid for alle brukergrupper. Fagarbeideren skal kunne lede og gjennomføre den praktiske delen av driften i anlegg. Sentrale arbeidsoppgaver er bl.a: Drift av grøntanlegg i alle årstider Terrengutforming i uteanlegg Valg av slitedekker, f.eks. asfalt, betong og grusplasser Vedlikehold av alle typer vegetasjonselementer i ulike bruksområder Vedlikehold av alle typer installasjoner ment for utebruk, f.eks. lekeapparater, … Les mer

Anleggsgartnerfaget

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder. Som anleggsgartner jobber du med nyanlegg, drift og vedlikehold av alle typer uteanlegg. Ofte jobber du også sammen med en landskapsarkitekt, landskapsingeniør, anleggsgartnertekniker og -mester. Du benytter deg mye av naturmaterialer som jord, planter, stein og tre. Vanlige arbeidsoppgaver for anleggsgartneren: opparbeide og vedlikeholde hageanlegg, parker, torg, kirkegårder og idrettsanlegg bygge og vedlikeholde mindre veier og plasser, trapper, murer, gjerder o.l. utføre natursteinsarbeider i brostein, skifer, granitt o.l. og vedlikeholde dette utføre og vedlikeholde plante- og vegetasjonsarbeider Les mer om anleggsgarnerfaget  Søk læreplass

Resepsjonsfaget

Aktuelle arbeidssteder En resepsjonist kan ha sin arbeidsplass innen en rekke private og offentlige virksomheter som for eksempel hoteller og andre overnattingsbedrifter, flyselskaper, fergerederi og passasjerskip. Sentrale arbeidsoppgaver kundeservice gjestebehandling og bevertning ivareta gjestens behov og krav til sikkerhet markedsføring og salgsarbeid produktutvikling i møte med kunden bruk av ulike salgs- og bookingsystemer og teknologiske hjelpemidler Les mer om resepsjonistfaget   Finn lærebedrift