Elektrikerfaget

Aktuelle arbeidssteder En elektriker er vanligvis ansatt hos en elektroinstallatør eller i en industribedrift. Sentrale arbeidsoppgaver Elektrikerutdanningen gir faglige og formelle kvalifikasjoner til å arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner som brukes til distribusjon og forbruk av elektrisk energi blant annet på disse områdene: boliger og andre bygninger steder med kommersiell virksomhet, som kontor-, butikk-, håndverks- og servicevirksomhet offentlig virksomhet industri, landbruk, skip olje- og gassinstallasjoner alarm- og sikkerhetsanlegg Mer om elektrikerfaget Finn lærebedrift