Cato har prøvd ny vei til svennebrevet

«Jeg valgte malerfaget fordi jeg ville prøve noe nytt. Jeg jobbet tidligere i butikk før jeg fikk lyst til å bli håndverker og da var det maler som fristet mest» sier Cato Sømo

Lærlingsenteret Innlandet har gjennom en 2 års periode jobbet sammen med Cato, Elverum Farvehandel og Senter for Voksnes Læring med vårt første forsøk i modulstrukturert opplæring i malerfaget.

Dette er et forsøk gjennom en begrenset periode med hensikt om å legge til rette for fag- og svennebrev i noen lærefag for voksne som står uten varig tilknytning til arbeidslivet.

Cato har vært på flere kurs gjennom perioden; sikkerhetskurs, våtromskurs og teorikurs i malerfaget sammen med andre lærlinger. Han syntes selv dette har vært bra. I tillegg har han fått noe innblikk i komposisjonsmaling og gamle teknikker for hvordan blande maling selv og bruke denne på verneverdige bygg. Når det gjelder teori, har han også fått undervisning av lærer på Elverum Videregående skole i læreplanmålene som gjelder matematikk. Dette gikk greit, men det var flere vanskelige oppgaver og han er usikker på hvor mye han får bruk for dette videre i arbeidslivet. Uansett gjennomførte han matematikk med positivt blikk.

Det som har vært spesielt gjennom læretiden for Cato, er hvordan forsøkslæreplaner har ligget til grunn for opplæringen. Læreplanen har ikke bare fokus på praktisk læring i malerfaget, men også samfunnsfag, norsk, engelsk, naturfag og matematikk med relevans for faget. Gjennom læretiden er både teoretisk kunnskapstest og praktisk prøve gjennomført med glans. Cato fikk bestått meget godt på sin praktiske prøve og var selvfølgelig veldig fornøyd med det. Han har jobbet godt på alle nivåer, vært tålmodig med gjennomføringen og kommet i mål med god fagkompetanse og grundig opplæring som gjør han godt rustet for et langt arbeidsliv. Han har nå fått fast jobb i Elverum Farvehandel som har gjort en flott jobb med oppfølging gjennom læretiden.

Cato kom i kontakt med malerfaget gjennom en venn som hjalp han med læreplass i Drammen. Etter en stund ville han tilbake til hjemstedet sitt og ringte derfor rundt til malerfirmaer på eget initiativ. Det ble et lykketreff hos Elverum Farvehandel. Inspirert av sin bror som er tømrer, ønsket han selv også et praktisk rettet fag. Han er derimot veldig fornøyd med at malere jobber inne på vinteren.

Vi retter en stor takk til Cato, Elverum Farvehandel og Senter for Voksnes Læring for vel gjennomført med første kandidat i modulstrukturert opplæring.

Til informasjon:

Forsøket blir prøvet fra 2017-2024 med kandidater i Nordland, Trøndelag, Agder og Innlandet fylkeskommuner. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har ansvar for utvikling og gjennomføring av forsøket.

Les mer om forsøket på Utdanningsdirektoratet sine nettsider:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/voksenopplaring/lareplaner/forsokslareplaner-voksenopplaring/