Dataelektroniker

Aktuelle arbeidssteder

En dataelektroniker kan få arbeid i mange typer små og store bedrifter i de fleste deler av nærings- og arbeidslivet.

Sentrale arbeidsoppgaver er

  • installasjon, drift og vedlikehold av ulike elektroniske systemer og datasystemer
  • bruk og behandling av utstyr, programvare, informasjon og data
  • opprettelse av kommunikasjon mellom ulike typer utstyr og systemer
  • arbeid med sikkerhet, feilsøking og kommunikasjonsproblematikk
  • rådgivning ovenfor kunde i valg av og bruk av utstyr og systemer og tilpasse utstyret/systemene ti kundens behov
  • å utarbeide kundetilpasset dokumentasjon og å gi opplæring

Mer om dataelektronikerfaget

Finn lærebedrift