Derfor satser Natre på lærlinger

Natre har benyttet seg av lærlinger i produksjonen i flere år, men i 2019 tok vi inn den første i administrasjonen. Det har gitt oss mange lærdommer, men desto flere fordeler. Men aller først – hvorfor ta inn lærlinger?

«Vi er en industribedrift og er avhengig av gode fagarbeidere» forklarer markedssjef Ole Kristian Nyhus. «Tradisjonelt sett jobber lærlinger i vår bransje i produksjonen, men vi trenger også å få tak i gode kandidater innen salg, service og administrasjon. Det blir et ekstremt behov for kompetent arbeidskraft fremover, og da er lærlinger en bra måte å rekruttere på» utdyper Ole Kristian.

Jakten på de gode kandidatene gjelder for alle Natres lokasjoner, men er kanskje aller viktigst i distrikts-Norge hvor det er ennå vanskeligere å få tak i nok og god arbeidskraft. Da er det viktig å en være attraktiv arbeidsplass, og det tror markedssjefen at Natre i mange tilfeller er: «Ofte er vi en av få hjørnesteinsbedrifter, og dermed automatisk en populær arbeidsplass både for de som skal ut i lære eller starte sin første jobb» forteller Ole Kristian.

Vinn – vinn for begge parter

Å være en lærebedrift har fordeler utover å sikre seg fremtidig påfyll i arbeidsstokken. «Når vi tar inn unge arbeidstakere, får vi andre impulser. De er gjerne nytenkende og starter med blanke ark hos oss» forklarer Nyhus. For Natres del gir også lærlinger nyttig innsikt i kundegruppen de representerer, som står på vei inn i voksenlivet og dermed blir morgendagens kunder: «Kundemassen vi har nå er ganske homogen og tradisjonell, mens lærlingene hjelper oss å forstå den fremtidige, som gjerne har helt andre preferanser og vaner» sier Ole Kristian.

Lærling Amund Granerud til venstre på opptak med Eventyrlig Oppussing

Lærling Amund Granerud på opptak med Eventyrlig Oppussing

Lærlinger som arbeidskraft er dessuten kostnadseffektivt ettersom de mottar en fagarbeiders lønn fordelt over to år. Bedriften bestemmer selv hvordan den skal spres utover, men mange opererer for eksempel med 40 % første året og 60 % andre året, når lærlingen bidrar mer i bedriftens verdiskapning. En får også et opplæringstilskudd fra fylkeskommunen, og er man medlem av et opplæringskontor tar de seg av all dokumentasjon og oppfølging, mot en medlemsavgift.

For Natre er målet alltid å tilby lærlingen jobb etter endt læretid, hvis det viser seg at han/hun er egnet og motivert. På samme måte benytter lærlingen selv tiden til å vurdere om bedriften er rett arbeidsgiver, og slik sett er tiden en fin prøveperiode for begge parter.

Planlegg godt!

Hvis deres bedrift vurderer å ta inn lærlinger, er det visse ting dere bør ha planlagt og tenkt over på forhånd:

• Oppstarten til lærlingen må prioriteres, og dere må oppnevne en dedikert ressurs som har ansvar for lærlingen.

• Det må settes et løp som følger læreplanen. Lærlingen kan gjerne jobbe i ulike relevante avdelinger, men invester tid i å planlegge hvor, hvor lenge og hvilke oppgaver han/hun bør lære seg.

• Helst oppnevn en dedikert fadder i tillegg til fagressursen, gjerne en tidligere lærling. I tillegg kan det være fint å ha en ressurs som følger opp lærlingens oppgaver, men dette kan også være fagansvarlig.

En del av samfunnsoppdraget

Å være lærebedrift gjør arbeidsplassen mer attraktiv, og med dagens harde konkurranse om de beste kandidatene, blir det mer og mer viktig å fremstå og opptre som en samfunnsengasjert aktør. Natre oppfordrer alle lokale bedrifter til å ta inn lærlinger slik at vi sammen med regionens utdanningsinstitusjoner kan tilby relevante opplæringsløp og jobber, slik at vi beholder fremtidige arbeidstakere i regionen.

For Natres del gav lærlingen i salg, service og administrasjon mersmak. Han gjorde et så godt inntrykk at arbeidskontrakt ble tilbudt før læretiden var over. I tillegg er vi stolte over at han ble nominert til årets lærling/TAF elev under Industridagene Innlandet. Og i høst var neste lærling alt på plass.