Elektrikerfaget

Aktuelle arbeidssteder

En elektriker er vanligvis ansatt hos en elektroinstallatør eller i en industribedrift.

Sentrale arbeidsoppgaver

Elektrikerutdanningen gir faglige og formelle kvalifikasjoner til å arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner som brukes til distribusjon og forbruk av elektrisk energi blant annet på disse områdene:
  • boliger og andre bygninger
  • steder med kommersiell virksomhet, som kontor-, butikk-, håndverks- og servicevirksomhet
  • offentlig virksomhet
  • industri, landbruk, skip
  • olje- og gassinstallasjoner
  • alarm- og sikkerhetsanlegg

Mer om elektrikerfaget

Finn lærebedrift