Elektro- og datateknologi

Illustrasjon av en stikk i grønn sirkel.

Du lærer ...

  • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
  • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
  • reparasjon av elektrisk utstyr
  • om utvikling av nye elektroniske produkter
  • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
  • sikkerhet og dokumentasjon
Illustrasjon av en stikk i grønn sirkel.

Arbeidssteder

  • offentlige eller private bedrifter
  • prosess- eller elektronikkindustrien
  • mekanisk industri, energiverk eller jernbanedrift
  • data-, fly- eller oljebransjen

Lær mer om elektro- og datateknologi på