Fag- og svenneprøver går som planlagt

Til tross for en utfordrende situasjon den siste tiden, går heldigvis fag- og svenneprøver som før.

Innen bygg- og anleggsfagene er tømrerfaget et av fagene som har hatt størst utfordringer med hensyn til permittering av lærlinger. Det er derfor godt å se at de aller fleste er i full jobb igjen og nå kan gjennomføre svenneprøven som planlagt. Vi har hatt fagprøve forberedelser med lærlinger og leder i prøvenemda, Per Braathen. I tillegg gjennomføres formøte med lærling og faglig leder i bedriften sammen med prøvenemda for å gjennomgå oppgaven og gjennomføringstidspunkt.

 

         

Vi får stadig flere viktige fagarbeidere innen tømrerfaget og noen gjennomfører svenneprøven med glans – slik som Marius Lien.