Slik blir du lærebedrift

Å være lærebedrift er en lønnsom investering. Lærlingen/lærekandidaten bidrar til verdiskapning i virksomheten, samtidig som han/hun er under opplæring. Vi ser også at å ta inn lærlinger bidrar positivt både faglig og sosialt i bedriften.

Lærlingsenteret Innlandet hjelper deg med å bli godkjent lærebedrift. Din bedrift må:

  • Kunne gi lærlingen opplæring i læreplanen for faget.
  • Ha en ansatt som kan være faglig leder, enten med fagbrev eller relevant kompetanse i faget (gjerne 5 år eller mer)
  • Legge til rette for at lærlingen får den opplæringen han/hun trenger, eventuelle kurs og fagprøve ved utløp læretiden.
  • Om du jobber i en stor eller liten bedrift – alle kan ha lærling

Slik går du frem:

  1. Bli godkjent lærebedrift, ta kontakt med daglig leder Marianne Stepperud Antonsen for mer informasjon.
  2. Finn den lærlingen du ønsker
  3. Inngå kontrakt.

Lærlingsenteret Innlandet bistår deg hele vegen. Se mer om fordelene om å være medlem i opplæringskontor her