Idrettsanleggsfaget

Aktuelle arbeidssteder

Som driftsoperatør i idrettsanlegg kan du få jobb i fylkeskommunale, kommunale eller private idrettsanlegg som f.eks. bade- og svømmeanlegg, idrettshaller og spesialhaller, nærmiljøanlegg, stadionanlegg for fotball og friidrett, kunstfrosne isanlegg ute og inne, gressbaner, grusbaner og garderobeanlegg.

Sentrale arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil avhenge av hvilken anleggstype du arbeider med, men vil omfatte drift, forvaltning og vedlikehold av anlegget. Sentrale arbeidsoppgaver i idrettsanleggsfaget er:

  • tilrettelegging for idrettslig aktivitet
  • tilby service overfor brukere i form av renhold, teknisk drift og oppfølging av bygg og anlegg
  • rigging til større idrettsarrangementer
  • ettersyn, drift og vedlikehold av anlegget
  • Bruk, drift og vedlikehold av teknisk og maskinelt utstyr
  • organisering av vaktfunksjoner i anleggene (f.eks. badevakt)

Les mer om idrettsanleggfaget

Finn lærebedrift