IKT Servicefag

Aktuelle arbeidssteder

Aktuelle arbeidsplasser knyttet opp mot drift og vedlikehold av IKT-systemer finnes i alle typer virksomheter, offentlige og private.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • drift og vedlikehold av virksomhetens IKT-systemer
  • informasjonssikkerhet
  • etikk og personvern
  • installasjon, bruk og vedlikehold av programvare
  • rådgivning, veiledning og opplæring i bruk av IKT-systemer
  • service og brukerstøtte

Les mer om IKT-servicefag

Finn lærebedrift