Instruktørkurs

Krav til kompetanse og dokumentasjon øker stadig, og det er viktig at våre lærebedrifter er kvalifiserte og oppdaterte i rollen som opplæringsansvarlige.

Minimum 1 ansatt pr bedrift skal delta på instruktørkurs for å bli godkjent som lærebedrift. Dette kan være faglig ansvarlig og/eller instruktør.

Tema på kurset er blant annet:

  • Om å ha lærling/lærekandidat – system og struktur
  • Hva forventes av en lærebedrift
  • Erfaringsutveksling
  • Læreplaner
  • Hva forventes av deg som instruktør/faglig leder
  • Kommunikasjon og veiledning – hvordan gi gode tilbakemeldinger

Kurset holdes i vår undervisningsavdeling i Niels Ødegaards gate på Gjøvik. Her jobbes det nå med en todeling av kurset, en digital læringsplattform og en med fysisk oppmøte for diskusjoner og praktiske oppgaver.