Kulde– og varmepumpemontørfaget

 

Aktuelle arbeidssteder
Som fagarbeider på dette området kan du få arbeid i bedrifter som driver med kuldemontering og vedlikehold av kuldetekniske installasjoner.

Sentrale arbeidsoppgaver er

Arbeidsoppgavene for en kulde- og varmepumpemontør er montering, oppstart og innregulering, ettersyn og vedlikehold av kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg med tilhørende røropplegg, elektriske og automatiserte styringssystemer.

Arbeidet foregår bl.a. på disse områdene:

  • Næringsmiddelindustrien – kjøl og frys i matvareproduksjon, oppbevaring og lagring
  • Kommersielle kjøle- og frysedisker og klimaanlegg i butikker og kjøpesentre
  • Maritime kjøle- og fryseanlegg, herunder cruiseskip med klimaanlegg
  • Kjøle- og fryserom for institusjonshelsetjenesten, hotellnæringen og catering
  • Mobile kjøleanlegg (for bil, tog, skip og fly)
  • Kjøleanlegg for store datasentre

Mer om kulde-og varmepumpefaget

Finn lærebedrift

(kilde:vilbli.no)