Kurs

Lærlingsenteret Innlandet arrangerer følgende kurs for lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater:

Sikkerhetskurs:

 • Varme arbeider
 • Personløfter
 • Førstehjelp
 • FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg)
 • Sikker bruk av farlig arbeidsutstyr
 • Fallsikring og brukerkurs stillas
 • Truckførerkurs

Teorikurs for lærlinger/praksiskandidater

 • Elektrikerfaget VG3
  Eksamensforberedende teorikurs for alle elektrikerlærlinger. 1 dag pr uke, oppstart høstsemesteret og frem til eksamen i mai påfølgende år
 • Elektrikerfaget VG2
  Eksamensforberedende teorikurs for elektrikerlærlinger/praksiskandidater som mangler VG2-eksamen
 • Bransjelære tømrerfaget, i samarbeid med Fagskolen Innlandet
  Teorikurs for 2.års lærlinger. 28 t med avsluttende prøve
 • Teorikurs telekommunikasjon VG3
  Eksamensforberedende teorikurs for lærlinger/praksiskandidater i telekommunikasjonsmontørfaget

Andre kurs

 • Kommunikasjonskurs
 • Salgskurs/kunderelasjon/mersalg
 • Mersalg, kurs for elektrikere
 • HVV (Håndverkerens Våtroms Veileder). Kurs med Byggmesterforbundet
 • Stillasbyggerkurs. Kurs i Byggmesterforbundets regi
 • Lærlingsamlinger
 • BUA fagdag
 • Restaurant og matfag. Vi tilrettelegger for kurs til ulike deler av læreplanen etter behov
 • Med nye læreplaner fra 01.08.22 vil vi legge til rette for kursing i de ulike fagene basert på behov
 • I ventilasjon- og blikkenslagerfaget samarbeider vi med en av Danmarks største yrksfagskoler, TechCollege. Les mer om skolen her https://techcollege.dk/

Kurs for medlemsbedrifter:

 • Instruktørkurs. Kurs for faglig leder og/eller instruktører tilknyttet våre lærlinger. Tema på kursene er blant annet kommunikasjon, læreplaner, veiledningsarbeid og vurdering. Les mer.
 • Frokostmøter og temasamlinger – Lær mer om lærlingordningen, Ung i dag.
  Faglig ledere og instruktører blir også invitert på kurs med lærlingene (salgskurs, kommunikasjonskurs, temakurs)