Kurs

Lærlingsenteret Innlandet arrangerer følgende kurs for lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater:

Sikkerhetskurs:

 • Varme arbeider. 1-dagskurs fordelt på teori og praksis.
 • Personløfter ABC. 1-dagskurs fordelt på teori og praksis.
 • Førstehjelp. 3 timers grunnleggende førstehjelpskurs.
 • FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). 3-timers kurs for nye lærlinger i elektrofagene.
 • Sikker bruk av farlig arbeidsutstyr. Sikkerhetsteori i oppbygging, kontroll, vedlikehold og bruk av arbeidsutstyr. Praktisk gjennomgang.
 • Kombikurs fallsikring og brukerkurs stillas. Sikkerhet ved bruk, kontroll, vedlikehold og oppbevaring. Bruk av fallsele, fangline m/demper, fallblokk og forankringspunkt. Krefter ved fall, forankring, klatring og pendeleffekt. Arbeid i høyden på fast underlag med passivt system. Innblikk i skade- og ulykkesstatistikk vedrørende arbeid i høyden.  Gjennomgang av best.nr. 701 og 703
 • F-gass, sertifisering.
 • Truckførerkurs. Oppbygging, konstruksjon og virkemåte. Vedlikehold, kontroll, riktig og sikker bruk. Praktisk bruk

Teorikurs for lærlinger/praksiskandidater

 • Elektrikerfaget VG3.
  Eksamensforberedende teorikurs for alle elektrikerlærlinger. 1 dag pr uke, oppstart høstsemesteret og frem til eksamen i mai påfølgende år.
 • Elektrikerfaget VG2.
  Eksamensforberedende teorikurs for elektrikerlærlinger/praksiskandidater som mangler VG2-eksamen. 1 dag pr 3.uke oktober – mai.
 • Bransjelære for bygg- og anleggsfag VG3, i samarbeid med Fagskolen Innlandet.
  Teorikurs for 2.års lærlinger. 28 t med avsluttende prøve.
 • Teorikurs telekommunikasjon VG3.
  Eksamensforberedende teorikurs for lærlinger/praksiskandidater i telekommunikasjonsmontørfaget.

Andre kurs

 • Kommunikasjonskurs
 • Salgskurs/kunderelasjon/mersalg
 • Mersalg, kurs for elektrikere
 • HVV (Håndverkerens Våtroms Veileder). Kurs i Byggmesterforbundets regi.
 • Stillasbyggerkurs. Kurs i Byggmesterforbundets regi.

Kurs for medlemsbedrifter:

 • Instruktørkurs. Kurs for faglig leder og/eller instruktører tilknyttet våre lærlinger. Tema på kursene er blant annet kommunikasjon, læreplaner, veiledningsarbeid og vurdering. Les mer.
 • Frokostmøter og temasamlinger – Lær mer om lærlingordningen, Ung i dag.
  Faglig ledere og instruktører blir også invitert på kurs med lærlingene (salgskurs, kommunikasjonskurs, temakurs).