Lærebedrifter

Å være lærebedrift er en lønnsom investering.

Lærlingen/lærekandidaten bidrar til verdiskapning i virksomheten, samtidig som han/hun er under opplæring. Vi ser også at å ta inn lærlinger bidrar positivt både faglig og sosialt i bedriften.

https://larlinginnlandet.no/wp-content/uploads/2023/11/cropped-favicon_ny.png

Slik blir du lærebedrift

Lærlingsenteret Innlandet hjelper deg med å bli godkjent lærebedrift. Din bedrift må:

  • Kunne gi lærlingen opplæring i læreplanen for faget.
  • Ha en ansatt som kan være faglig leder, enten med fagbrev eller relevant kompetanse i faget (gjerne 5 år eller mer).
  • Legge til rette for at lærlingen får den opplæringen han/hun trenger, eventuelle kurs og fagprøve ved utløp læretiden.
  • Om du jobber i en stor eller liten bedrift – alle kan ha lærling.

Slik går du frem:

  • Bli godkjent lærebedrift, ta kontakt med daglig leder Marianne Stepperud Antonsen for mer informasjon.
  • Finn den lærlingen du ønsker.
  • Inngå kontrakt.

Lærlingsenteret Innlandet bistår deg hele vegen.

FAQ

Vi har valgt å være med i Lærlingsenteret Innlandet, de er profesjonelle og strukturerte, og med en veldig kollegial dialogsform med god kjennskap og forståelse ovenfor våre ønsker og behov. Vi har hatt samarbeid med å følge opp lærlinger innen salgs- og serviceyrket i en årrekke, og er meget fornøyd med den tette oppfølgingen av våre lærlinger.

Tor-Ole Karlsen, Telenorbutikken

Ved å være lærebedrift og ta inn lærlinger styrker man fremtiden, tilfører ny kompetanse og man sikrer rekruttering og opplæring av kvalifisert arbeidskraft. Å være lærebedrift viser at man tar samfunnsansvar, samtidig som det bidrar til utvikling av fagene i vår bransje.
Medlemsbedriften spiller en nøkkelrolle i opplæringen, og gjennom et tett samarbeid med opplæringskontoret holdes fokus på opplæringen, så den holder standarden som kreves til målet mot et fagbrev.
Med et opplæringskontor får lærebedriften en god samarbeidspart i oppfølging av lærlingen, og et bidrag som sikrer at lærlinger får kompetanseheving, nødvendige kurs og riktige støtteordninger. Et tett og godt samarbeid mellom lærebedriften og opplæringskontoret, er veien å gå mot suksess og et fagbrev.

Geir Atle Sagnæs, Minel Gjøvik AS

Ved å være lærebedrift og ta inn lærlinger styrker man fremtiden, tilfører ny kompetanse og man sikrer rekruttering og opplæring av kvalifisert arbeidskraft. Å være lærebedrift viser at man tar samfunnsansvar, samtidig som det bidrar til utvikling av fagene i vår bransje.
Medlemsbedriften spiller en nøkkelrolle i opplæringen, og gjennom et tett samarbeid med opplæringskontoret holdes fokus på opplæringen, så den holder standarden som kreves til målet mot et fagbrev.
Med et opplæringskontor får lærebedriften en god samarbeidspart i oppfølging av lærlingen, og et bidrag som sikrer at lærlinger får kompetanseheving, nødvendige kurs og riktige støtteordninger. Et tett og godt samarbeid mellom lærebedriften og opplæringskontoret, er veien å gå mot suksess og et fagbrev.

Geir Atle Sagnæs, Minel Gjøvik AS

I Valdres Installasjon ser vi det som en viktig samfunnsoppgave å tilby spennende og utviklende arbeidsplasser for ungdom i nærmiljøet vårt. I tillegg til at dette er bra for lærlingene, er det bra for oss fordi vi får ansatte som kjenner kulturen vår fra bunnen av.

Øyvind Holden, daglig leder

Loading…