Våre lærebedrifter

Her finner du en oversikt over våre lærebedrifter. Velg ditt fagområde og kontakt lærebedriften direkte for å søke etter læreplass.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte fag vil endre navn fra høsten 2022

Dialecta Kommunikasjon AS

Ledige plasser:
Mediegrafikerfaget: 0

Adresse:
Storgata 2
2815 Gjøvik

Telefon:
61145480

E-post:
post@dialecta.no

Hjemmeside:
http://www.dialecta.no

Tilbake til søket