Våre lærebedrifter

Her finner du en oversikt over våre lærebedrifter. Velg ditt fagområde og kontakt lærebedriften direkte for å søke etter læreplass.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte fag vil endre navn fra høsten 2022

Østre Toten Idrettspark A/S

Ledige plasser:
Idrettsanleggsfaget: 0

Adresse:
Rådhusgata 28-30
2850 Lena

Telefon:
47255136
61160102

E-post:
post@otip.no

Hjemmeside:
http://www.otip.no

Tilbake til søket