Våre lærebedrifter

Her finner du en oversikt over våre lærebedrifter. Velg ditt fagområde og kontakt lærebedriften direkte for å søke etter læreplass.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte fag vil endre navn fra høsten 2022

Malermester Rune Stende AS

Ledige plasser:
Maler- og overflateteknikkfaget: 1

Adresse:
Ringvegen 7
2816 GJØVIK

Telefon:
95180505
61187600

E-post:
thomas@runestende.no

Hjemmeside:
http://www.stende.com

Tilbake til søket