Våre lærebedrifter

Her finner du en oversikt over våre lærebedrifter. Velg ditt fagområde og kontakt lærebedriften direkte for å søke etter læreplass

Carrier Refrigeration Norway AS, avd Hamar

Ledige plasser:
Kulde- og varmepumpemontørfaget: 0

Adresse:
Nordlihuset
2320 Furnes

Telefon:
95134935

E-post:
geir.zachariassen@carrier.utc.com

Hjemmeside:
http://www.carrier.no/

Tilbake til søket