Våre lærebedrifter

Her finner du en oversikt over våre lærebedrifter. Velg ditt fagområde og kontakt lærebedriften direkte for å søke etter læreplass.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte fag vil endre navn fra høsten 2022

Bjørnsgård Barnehage SA

Ledige plasser:
Barne- og ungdomsarbeiderfaget: 0

Adresse:
Bjørnsgårdlinna 143
2849 Kapp

Telefon:
93601118
61162430

E-post:
nina@bjornsgaardbarnehage.no

Hjemmeside:
http://bjornsgaard.barnehage.no/

Tilbake til søket