Våre lærebedrifter

Her finner du en oversikt over våre lærebedrifter. Velg ditt fagområde og kontakt lærebedriften direkte for å søke etter læreplass.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte fag vil endre navn fra høsten 2022

Sørbyen Barnehage AS

Ledige plasser:
Barne- og ungdomsarbeiderfaget: 0

Adresse:
Gjennomfaret 4
2818 Gjøvik

Telefon:
91006160

E-post:
post@sorbyenbarnehage.no

Hjemmeside:
http://www.barnehagenmin.no/3289

Tilbake til søket