Våre lærebedrifter

Her finner du en oversikt over våre lærebedrifter. Velg ditt fagområde og kontakt lærebedriften direkte for å søke etter læreplass.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte fag vil endre navn fra høsten 2022

Mesnali Barnehage SA

Ledige plasser:
Barne- og ungdomsarbeiderfaget: 0

Adresse:
Fjellnærvegen 1a
2610 Mesnali

Telefon:
47276015
95559841

E-post:
m.bhg@frisurf.no

Tilbake til søket