Våre lærebedrifter

Her finner du en oversikt over våre lærebedrifter. Velg ditt fagområde og kontakt lærebedriften direkte for å søke etter læreplass.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte fag vil endre navn fra høsten 2022

Gjerdalen Kjøleservice

Ledige plasser:
Kulde- og varmepumpemontørfaget: 0

Adresse:
Ryllikvegen 32
2611 Lillehammer

Telefon:
90087246

E-post:
marius@gjerdalen-ks.no

Tilbake til søket