Våre lærebedrifter

Her finner du en oversikt over våre lærebedrifter. Velg ditt fagområde og kontakt lærebedriften direkte for å søke etter læreplass.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte fag vil endre navn fra høsten 2022

Byggmestrene Braathen og Brenden AS

Ledige plasser:
Tømrerfaget: 0

Adresse:
Nygardsbakken 2
2827 HUNNDALEN

Telefon:
95961683
61108000

E-post:
per@byggmester-bb.no

Tilbake til søket