Våre lærebedrifter

Her finner du en oversikt over våre lærebedrifter. Velg ditt fagområde og kontakt lærebedriften direkte for å søke etter læreplass.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte fag vil endre navn fra høsten 2022

Østre Toten Boligstiftelse

Ledige plasser:
Byggdrifterfaget: 1

Adresse:
PB 2
2851 Lena

Telefon:
92249186
92249186

E-post:
ragnhild@otboligstiftelse.no

Tilbake til søket