Våre lærebedrifter

Her finner du en oversikt over våre lærebedrifter. Velg ditt fagområde og kontakt lærebedriften direkte for å søke etter læreplass.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte fag vil endre navn fra høsten 2022

Moelven Limtre AS

Ledige plasser:
CNC-maskinarbeider: 1

Adresse:
Lundemovegen 1
2390 Moelv

Telefon:
91782081
06123

E-post:
Odd.Frydenborg@moelven.no

Hjemmeside:
http://www.moelven.no

Tilbake til søket