Våre lærebedrifter

Her finner du en oversikt over våre lærebedrifter. Velg ditt fagområde og kontakt lærebedriften direkte for å søke etter læreplass.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte fag vil endre navn fra høsten 2022

NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet - Elverum

Ledige plasser:
Industrimekanikerfaget: 1
Logistikkfaget: 0
Service- og administrasjonsfaget: 0

Adresse:
Hamarvegen 112
2418 ELVERUM

Telefon:
40702804

E-post:
nav.hot.innlandet.elverum@nav.no

Hjemmeside:
http://nav.hjelpemiddelsentral.hedmark.no

Tilbake til søket