Våre lærebedrifter

Her finner du en oversikt over våre lærebedrifter. Velg ditt fagområde og kontakt lærebedriften direkte for å søke etter læreplass.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte fag vil endre navn fra høsten 2022

Zone Security AS

Ledige plasser:
Sikkerhetsfaget: 2

Adresse:
Widerøeveien 1
1360 FORNEBU

Telefon:
41615327

E-post:
simen.lindoe@zonesecurity.no

Hjemmeside:
http://zonesecurity.no

Tilbake til søket