Våre lærebedrifter

Her finner du en oversikt over våre lærebedrifter. Velg ditt fagområde og kontakt lærebedriften direkte for å søke etter læreplass.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte fag vil endre navn fra høsten 2022

Konfliktrådet Innlandet

Ledige plasser:
Kontor- og administrasjonsfaget: 0
Service- og administrasjonsfaget: 0

Adresse:
Postboks 372
2403 ELVERUM

Telefon:
95104555
62000831

E-post:
siri.stormoen@konfliktraadet.no

Tilbake til søket