Våre lærebedrifter

Her finner du en oversikt over våre lærebedrifter. Velg ditt fagområde og kontakt lærebedriften direkte for å søke etter læreplass.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte fag vil endre navn fra høsten 2022

Sivilforsvarets Kompetansesenter DSB Starum

Ledige plasser:
Innholdsproduksjonsfaget: 0
Kokkfaget: 0

Adresse:
Starumsvegen 86
2850 LENA

Telefon:
47453027

E-post:
Tor-egil.skogen@dsb.no

Hjemmeside:
https://www.sivilforsvaret.no/ditt-distrikt/oppland/

Tilbake til søket