Våre lærebedrifter

Her finner du en oversikt over våre lærebedrifter. Velg ditt fagområde og kontakt lærebedriften direkte for å søke etter læreplass.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte fag vil endre navn fra høsten 2022

Poco Loco AS

Ledige plasser:
Kokkfaget: 1

Adresse:

Gjøvik

Telefon:
41139222

E-post:
ismaeil@hygge.no

Tilbake til søket