Våre lærebedrifter

Her finner du en oversikt over våre lærebedrifter. Velg ditt fagområde og kontakt lærebedriften direkte for å søke etter læreplass.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte fag vil endre navn fra høsten 2022

Codeo Norge AS

Ledige plasser:
IT-utviklerfaget: 0

Adresse:
Østensjøveien 36
0667 OSLO

Telefon:
90898609

E-post:
ah@codeo.no

Tilbake til søket