Våre lærebedrifter

Her finner du en oversikt over våre lærebedrifter. Velg ditt fagområde og kontakt lærebedriften direkte for å søke etter læreplass.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte fag vil endre navn fra høsten 2022

Visit Øst-Norge SA

Ledige plasser:
Reiselivsfaget: 0

Adresse:
Jernbanetorvet 3
2821 Gjøvik

Telefon:
90926786
61146711

E-post:
ajs@visitostnorge.no

Hjemmeside:
http://www.gjovik.com

Tilbake til søket