Læreplassjeger

Bli lærebedrift – det er både økonomisk og smart!

Det er ikke vanskelig å bli godkjent lærebedrift og vi hjelper deg på vegen.

 

Å være lærebedrift sikrer rekruttering av kompetente medarbeidere til egen bedrift. Som lærebedrift mottar man et økonomisk tilskudd per lærling og man tar samtidig et samfunnsansvar og gir unge viktig kompetanse som landet vårt trenger.

10. juni startet den landsomfattende Læreplassjeger-kampanjen i regi av WorldSkills Norway i samarbeid med organisasjoner og fylkeskommunene. Læreplassjegere over hele landet vil jobbe for å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser. Kampanjen vil pågå gjennom sommeren og godt utpå høsten. Ta kontakt med oss vi hjelper deg med å bli godkjent.