Lærlingsenteret Innlandet 30 år

I hele 3 tiår har vi hatt gleden av å følge lærlinger frem til fag- og svennebrev! Sett de utvikle seg fra elever til stolte fagarbeidere, følge opplæring i alle våre fine lærebedrifter, blitt kjent med instruktører, faglige ledere, arbeidsfelt og bransjer.

Takk til alle som bidrar til morgendagens fagarbeidere! Norge trenger dere!

Les mer om Lærlingsenteret