Mediegrafikerfaget

Aktuelle arbeidssteder

En mediegrafiker kan arbeide i mange ulike typer virksomheter innenfor mediesektoren. Eksempler er tradisjonelle grafiske bedrifter, reklamebyråer, designbyråer, aviser, multimedieselskaper, kommunikasjonshus med både elektroniske og papirbaserte produkter, TV- og produksjonsselskaper og større bedrifter med egne informasjons- og medieavdelinger.

Sentrale arbeidsoppgaver

Mediegrafikere arbeider med visuell kommunikasjon innen:

  • trykksakproduksjon
  • webdesign
  • multimedieproduksjon
  • film- og TV-produksjon
  • design for displayer på håndholdte medier

Innenfor dette brede spekteret av arbeidsoppgaver er det naturlig å spesialisere seg på enkelte oppgaver.

Les mer om mediegrafikerfaget

Finn lærebedrift