Vi mener vi har verdens beste og viktigste jobb og nå trenger vi en engasjert og trivelig kollega

Opplæringskontoret for håndverk- og industrifag ble opprettet i 1991 og er et tverrfaglig opplæringskontor. Vi følger opp lærlinger innen elektro-, bygg- /anleggsfag, BUA og salgsfag/IKT i Oppland og Hedmark. Vi er et bindeledd mellom skole, næringsliv og fylkeskommunene, jobber med rekruttering og arrangerer kurs. Kontoret administrerte 318 kontrakter i 2017 og har 210 lærebedrifter tilknyttet kontoret.

Du:
Er ansvarsbevisst og har stor arbeidskapasitet, har gode kommunikasjonsevner og er en god relasjonsbygger med godt humør. Har høyere utdanning og/eller fagbrev. Relevant arbeidserfaring kan veie opp for ønsket utdanningsbakgrunn.

Ansvarsområde:
Følge opp våre bedrifter, gjennomføre vurderingssamtaler lærling/bedrift, sørge for at lærlingen får opplæring i samsvar med sine evner og fagets læreplan. Kursvirksomhet for lærlinger og medlemsbedrifter samt delta på nettverkssammenkomster.

Vi:
Tilbyr et godt arbeidsmiljø med interessante oppgaver i et viktig fagfelt, trivelige lokaler sentralt i Gjøvik, lønn etter avtale og KLP pensjon

Søknadsfrist 17.juni 2018.
Søknad med CV sendes daglig leder Marianne Stepperud Antonsen, marianne@okhi.no,
m: 909 92735