Nå skal Årets lærling og Årets faglige leder eller Årets instruktør i Lærlingsenteret Innlandet kåres!

Vi slår et slag for våre dyktige lærlinger og engasjerte faglige ledere og instruktører!

I 2020 har vi nærmere 400 løpende lærekontrakter fordelt på ca 300 bedrifter. Er en av dine lærlinger kvalifisert til å kjempe om tittelen Årets Lærling?

Eller ønsker du at en av dine faglige ledere eller instruktører skal hedres for sin innsatsen ovenfor lærlingene?

Hvem kan nomineres?

Årets lærling: Lærlinger som har stor faglig interesse, kreativitet, egenutvikling og arbeidsinnsats og som har hatt aktiv lærekontrakt i løpet av 2020.

Årets faglige leder eller instruktør: Vedkommende utviser stort engasjement for lærlingene, yrkesstolthet og faglig interesse.

Hvem kan nominere?

Årets lærling: Faglig leder og instruktører kan nominere sin dyktigste lærling ved å fylle ut vedlagte skjema.

Begrunn valget med faglig interesse, kreativitet, egenutvikling og arbeidsinnsats. Husk å legge ved et bilde av lærlingen.

Det er mulig å nominere flere lærlinger.

Årets faglige leder eller instruktør: Lærlingene og andre faglige ledere/instruktører kan nominere

Hvordan nominere?

Alle medlemsbedrifter og lærlinger har fått mail med informasjon på nominsasjonsskjema. Dette ligger også under Ressurssenter på OLKWEB

 

Juryen består av Turid Borud, Innlandet Fylkeskommune, redaktør i Oppland Arbeiderblad, Erik Sønstelie og fagkonsulentene i Lærlingsenteret Innlandet

Nominasjonsfrist: 31.desember 2020