Hvem er vi?

Vi er stolte bidragsytere til morgendagens fagarbeidere!

Tre undervisere i et undervisningsrom med studenter.

Lærlingsenteret Innlandet er et tverrfaglig opplæringkontor som ble opprettet i 1991. Vi er et bindeledd mellom lærebedrifter, skoler, myndigheter, søkere til læreplass og lærlinger.

Vi bistår med å formidle lærlinger til våre medlemsbedrifter. Besøk på ungdomsskoler og videregående skoler er viktige arenaer for å sørge for rekruttering til våre fag. Vi deltar på yrkes- og utdanningsmesser, samarbeider tett med bransjeorganisasjonene og fylkeskommunene i Innlandet, Buskerud, Akershus, Østfold og Oslo.

Vi følger opp lærlinger og bedrifter gjennom hele læretiden frem til avlagt fag- og svenneprøve. Vi arrangerer restteorikurs, instruktøropplærling, sikkerhetskurs, eksamensforberedende kurs, har flere fagdager i løpet av året og arrangerer lærlingsamlinger for 1. og 2.års lærlinger.

I 2023 hadde vi 456 løpende kontrakter og 390 bedrifter er tilknyttet kontoret.

Vi har lokaler i Yrkesfagenes Hus Innlandet, Gjøvik kommune. Her har vi kontorer, undervisningsrom, prøvestasjoner for elektrikerfaget og for telekommunikasjonsmontørfaget.

Vår visjon

Vi skal være det mest attraktive opplæringskontoret i Innlandet, og det naturlige valg for bedrifter i vårt nedslagsfelt

Våre kjerneverdier

Stolthet

Ansvar

Respekt

Organiseringen hos oss

Et organiseringskart.

Hva gjør vi?

Hver enkelt bedrift som inngår i Lærlingsenteret Innlandet må være godkjent som lærebedrift. Lærlingen/lærekandidaten tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt med Lærlingsenteret Innlandet, som er juridisk ansvarlig for kontrakten. Opplæringen kan gis i én eller flere av medlemsbedriftene. Det skal være en faglig leder som er ansvarlig for opplæringen.

Dette gjør vi for bedriften

 • Tar det juridiske ansvaret for opplæringen
 • Gjennomfører oppstartmøter
 • Foretar vurderinger og veiledning med bedrift og lærling gjennom læretiden
 • Bidrar ved konflikter
 • Hjelper med å søke eventuelle ekstra tilskuddsmidler
 • Bruker godkjente dokumentasjonssystemer
 • Legger til rette for hospiteringsordninger
 • Hjelper hvis flere i bedriften ønsker å ta fag eller svennebrev
 • Samarbeider med Internasjonalt Servicekontor for å ta deler av læretiden i utlandet
 • Deltar i flere fagfora til nytte for bedriften
 • Er et bindeledd mellom skole, fylke, bransjeorganisasjoner og din bedrift
 • Utbetaler lærlingtilskudd til bedriften
 • Sørger for kvalifiserte lærekrefter i teori
 • Følger opp endringer i lover og regler
 • Arrangerer kurs for faglig leder/instruktør/veileder
 • Forbereder lærlingen til fag-/svenneprøve
 • Melder lærlingen opp til svenneprøve

Dette gjør vi for lærlingen

 • Hjelper til med å skaffe læreplass
 • Kvalitetssikrer lærebedriftene som opplæringsbedrift
 • Følger opp lærlingen med flere samtaler i løpet av læreperioden fram mot fagprøven
 • Skriver lærlingkontrakt.
 • Veileder i og følger opp bruk av logg
 • Arrangerer teoriundervisning, sikkerhetskurs og salgskurs
 • Hjelper til med eventuelle problemer på arbeidsplassen
 • Forbereder lærlingen til fag-/svenneprøve
 • Melder opp til fag-/svenneprøve