Privatisteksamen våren 2020

Til informasjon for privatister og kandidater med manglende eksamen. Oppmeldingsperiode for privatisteksamen er fra 10 januar til og med 1 februar.

Vårens oppmeldingsperiode for privatister er fra 10.januar tom 1. februar. Oppmelding/betaling skjer på www.privatistweb.no Her finner du viktig informasjon og lenker som vi ber deg sette deg godt inn i. Se også informasjon på Innlandet Fylkeskommune, https://innlandetfylke.no/tjenester/skole-og-opplaring/eksamen/eksamen-for-privatister/

Her finnes bl.a. informasjon og skjema for søknad om særskilt tilrettelagt eksamen, søknadsfrist 15. februar.

Alle obligatoriske eksamener for lærlingene i læretida skal være gratis for lærlingene på lik linje med eksamener for elever i skole. Ved gyldig fravær på eksamen, eller ikke bestått eksamen, tilbys lærlingen utsatt/ny eksamen. Dersom eksamen ikke er bestått etter dette, må lærlingen selv dekke eksamensavgiften.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med din fagkonsulent hos Lærlingsenteret Innlandet, se fanen Kontakt oss – Ansatte